oude schoenen Appeltern

oude schoenmakersschool

 
Als het om kwaliteit gaat
  || HOME ||
   
 
Verkoopsvoorwaarden

Herstellingen en bestellingen

• Schoenen en tassen dienen rein en ontdaan van alle onzuiverheden binnengebracht te worden
• De vooropgestelde datum waarop uw herstellingen en/of bestellingen klaar zijn proberen we zo goed mogelijk te respecteren, echter , wegens grote drukte kan dit iets afwijken.
• Bij inlevering van stikwerk of verven wordt een raming van de kosten gemaakt, dit kan echter afwijken. Indien er een prijsberekening (meer dan 10% op de afgesproken prijs)moet gedaan worden, wordt u hiervan eerst op de hoogte gesteld, daarna voeren wij uw stikwerk uit indien u dit wenst.
• Alle herstellingen en/of bestellingen worden direct betaald bij aankoop of bij afhaling.
• Herstellingen en/ of bestellingen die na 30 dagen niet afgehaald zijn, worden sowieso gefactureerd en onmiddellijk te betalen binnen de 7 dagen. Nalatigheidsintresten zullen van rechtswege onmiddellijk geïnd worden, deze zullen 10 % van het saldo bedragen.
• Bij klachten of betwistingen kan u terecht bij de Handels Rechtbank van Antwerpen.
• Na 90 dagen zijn de niet afgehaalde herstellingen en/of bestellingen onherroepelijk eigendom van Tako Shoe Service.

Klantnummer

• Bij herstellingen en/of bestellingen wordt een klantennummer aangemaakt, dit om de correspondentie en de identificatie van de klant te vergemakkelijken. Bij weigering om contactgegevens achter te laten om deze service te kunnen bewerkstelligen, kan uw schoenmaker uw herstelling en/of bestelling weigeren .
• De contactgegevens van alle klanten van Tako Shoe Service worden bewaard op een wettelijk beveiligd document.
• De contactgegevens in onze database worden onder geen beding aan derden uitgegeven of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cadeaubons

• Cadeaubons kunnen geleidelijk opgebruikt worden, echter met een minimum debet van 5 euro.
• De cadeaubons zijn 6 maanden geldig na datum van uitgifte.
• De cadeaubons kunnen niet ingeruild worden in geldwaarde.
• Er wordt geen wisselgeld teruggegeven bij gebruik van de cadeaubons, maar worden geacht volledig opgebruikt te worden.

Sleutels

• Er kan geen garantie worden gegeven op de goede werking van bijgemaakte sleutels die reeds afkomstig zijn van kopieën.

 

UP